Kokouskutsu
Avantin Kehitys Ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Avantin Lounaan tiloissa 23.5 alkaen klo 8.30

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsen- ten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 9. valitaan hallitus 8§:n mukaan
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Tervetuloa paikan päälle kaikki jäsenemme sankoin joukoin! Yhdessä olemme voimakkaampia 

Ilmoitathan osallistumisestasi kokoukseen hyvissä ajoin, viimeistään 17.5.23 mennessä tarjoilujen mahdollistamiseksi! Ilmoitus mailitse;  info@avantinkehitys.fi

Terveisin

Avantin Kehitys Ry hallitus