Avantin kehitys Ry:n hallituksen kokous pidettiin suunnitellun mukaisesti Powder Transin tiloissa  6.10.2022 klo 8.30 alkaen.

Käsittelimme seuraavia aiheita ja teimme samalla hyviä päätöksiä.

 • Käytiin läpi toiminnan periaatteet ja ajatukset, ja ajatuksena; Avantin kehityksen- toimintaan ”pitää haluta jatkossa mukaan”.
  Avantin Kehityksen pyritään hankkimaan lisää jäseniä vuoden 2022/2023 kauden aikana erilaisin toimenpitein.
 • Kyltin (Avanti I) taustan myynti mainoskäyttöön tai jättäminen Avantin käyttöön, jätettiin edelleen pohdintaan.
 • Käytiin läpi Liedon Kaupungin yhteistyö jatkossa. Avantin alue voisi olla Liedon Kaupungin ”mallialue/lippulaiva” jatkossakin entistä voimakkaammin
 • Ehdotetaan aamukahvitilaisuutta Kaupungin kanssa pidettäväksi kerran 3 kuukaudessa /vuosi, joka myös toteutunee  2023
 • Pohdittiin miten saadaan Avantin kehitykseen lisää jäseniä
  – Ennen Avantin kehityksen kokouksia 2 viikkoa etukäteen jäsenille ilmoitus/kysely siitä mitä halutaan kokoukseen käsiteltäväksi
  – Aamukahvitilaisuudessa jonka kaupunki järjestää annetaan briiffi kaikille paikalla olijoille mitä me Avantin kehityksessä teemme ja miksi
  – Tuodaan Avantin Kehityksen oma jäsenosuus aamukahvitilaisuuden yhteyteen esim. ulkopuolinen esiintyjä / kerta
  – Äänitorvi kaupungin suuntaan
  – Verkostoituminen alueen sisällä
  – Yhteishankinnat alueella
 • Erotetaan Kamus Oy Avantin Kehityksen jäsenyydestä maksamattomien velvoitteiden seurauksena
 • 10 tien risteyksen turvallisuus ja info kaupungille
 • Avantin Kehitys tulee kontaktoimaan kaikkia Avantin alueen yrityksiä alkuvuoden 2023 aikana, riippumatta onko jäsen vai ei. Tähän Avantin Kehitykselle tulee oma projektihenkilö määräajaksi, joka kontaktoi aktiivisesti kaikkia yrityksiä ja vierailee myös paikan päällä yrityksissä.
 • Seuraava hallituksen kokous on alkuvuonna 2023

Terveisin

Hallituksen puheenjohtaja

Kai Sirén